WGS-84
N:
E:

S-JTSK
Y:
X:
Objektů: 0  Vějířů: 0
MAPA.OPEVNENI.CZ x
Interaktivní mapa čs.opevnění
Datové vrstvy
 Lehké opevnění 1936
ZVV Praha
objekty
palebné vějíře
ZVV Brno
objekty
palebné vějíře
ZVV Bratislava
objekty
palebné vějíře
 Lehké opevnění 1937-38
I. sbor
objekty
palebné vějíře
II. sbor
objekty
palebné vějíře
III. sbor
objekty
palebné vějíře
IV. sbor
objekty
palebné vějíře
VI. sbor
objekty
palebné vějíře
VII. sbor
objekty
palebné vějíře
 Těžké opevnění
Pěchotní sruby postavené
objekty
palebné vějíře
Pěchotní sruby započaté
objekty
palebné vějíře
Pěchotní sruby plánované
objekty
palebné vějíře
Tvrze čs. Opevnění
objekty
umístění
půdorysy
vějíře dělostřeleckých srubů
vějíře dělostřeleckých věží
Ostatní
cvičné objekty
překážky
 Kabelová síť
kabelové objekty
kabelové vedení
 Ostatní objekty
Zvláštní zařízení
Chaty osádek
Finanční stráž / Celnice
Zařízení staveniště
Zajímavosti
 Technické památky
objekty
 Mapové vrstvy
Územní zábor 1938
Info
 
Novinky
 
FAQ - otázky a odpovědi
 
Statistiky / Aktualizace
 
Kniha návštěv
 
Poznámky
 
  • Natažení dat objektů je závislé na rychlosti připojení. Objekty se nemusí zobrazit ihned po zapnutí v menu.
  • Datové vrstvy jsou generovány off-line.
  • Jména objektů lze zobrazit až při určitém zvětšení mapy.
  • Vrstvy kabelové sítě a ZZ jsou při velkém zvětšení mapy vypnuté.
  • Poskytovatelé dat: Opevneni.cz, Ropiky.net, FPR ZČU.
  • Poskytovatelé map: Google, ČÚZK, CENIA, INSPIRE, SAZP.
  • Toto dílo je chráněno autorským zákonem a bez předchozího souhlasu Opevneni.cz nesmí být reprodukováno ani jako celek, ani jeho jednotlivé části.
 
 
  
© 2011-24 Opevneni.cz, Ropiky.net
 Verze 5.20  Počet přístupů: 2591879